A A A

Abbeyfield : Zelfstandig Samen Wonen

 

Abbeyfield Vlaanderen vzw is een vereniging.

Zij stelt een woon- en welzijnsconcept voor en ondersteunt groepen waarbij mensen van 55jaar en ouder, op het moment dat ze zelf nog niet zorgbehoevend zijn, het initiatief nemen om zelfstandig samen te wonen.  Zij kiezen zelf met wie ze oud worden, creëren een sfeer van samenhorigheid in het huis en staan open voor de buurt.

Deze mensen kunnen aan financieel haalbare voorwaarden in hun buurt blijven wonen.

Het participatief groepswonen is gebaseerd op waarden als autonomie en participatie zowel in het huis als in de lokale gemeenschap.

Ieder huis is zelfstandig en wordt ondersteund door de Abbeyfield organisatie waarvan het lid is.

 

Abbeyfield Vlaanderen vzw ontwikkelt in Vlaanderen en Brussel, Abbeyfieldhuizen in samenwerking met publieke en private partners.

Om dit doel te bereiken:

 • Promoot zij het Abbeyfield concept
 • Ontwikkelt zij samenwerkingsverbanden met publieke en private actoren
 • Draagt zij bij tot de oprichting van Abbeyfieldhuizen door
  • Te adviseren bij de ontwikkeling van de bouwplannen (architectonische normen en financiële oplossingen)
  • Een lokaal comité te stichten dat omwonenden zal informeren en kandidaat-bewoners zal samenbrengen om samen een huis op te starten
  • De lokale vzw als Abbeyfieldhuis te erkennen
  • De bewoners te ondersteunen ifv de noden bij de opstart en verdere werking van het huis
 • Staat zij in voor de opleiding en begeleiding van vrijwilligers en werknemers die deel uit maken van de organisatie

 Abbeyfield Vlaanderen vzw is lid van Abbeyfield Belgium.

> Abbeyfield concept

> Intergenerationeel

> Geschiedenis     

> Bestuurders

                            

>> De bewoners